1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují výhradně na nákup software v internetovém obchodě www.prismafx.cz.
Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. PRODÁVAJÍCÍ

Prodávající provozuje internetový obchod www.prismafx.cz
Identifikační údaje prodávajícího

Obchodní firma: FX Trade systems s.r.o.
Sídlo: Velké Přílepy, Sportovní 1081, PSČ 252 64
IČO: 29039452
DIČ: CZ29039452

Bankovní účet 2500206661/2010 Fio Banka a.s.

Prodávající je zastoupen jednatelem: Ing. David Jukl

3. KUPUJÍCÍ

Kupujícím je subjekt (fyzická nebo právnická osoba), který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu své kontaktní údaje potřebné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

4. KUPNÍ SMLOUVA

Elektronická objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů ve formuláři objednávky. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel internetového obchodu FX Trade Systems sro prohlašuje, že neposkytne Vaše osobní údaje v jakékoliv podobě třetím stranám a že se řídí zákonem číslo 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Osobní údaje, které vyplňujete při objednání slouží výhradně pro naši interní potřebu a slouží pouze k úspěšnému vyřízení vašeho požadavku.
Po vyřízení objednávky jsou údaje archivovány a jsou použity k účetním a statistickým účelům. Na žádost Kupujícího mohou být osobní údaje v databázi Prodávajícího odstraněny.
Závazným potvrzením objednávky souhlasí Kupující se zpracováním svých osobních údajů ve výše zmíněném rozsahu.

6. OBJEDNÁVKA

Kupující potvrzuje závazně svou objednávku jejím odesláním v internetovém prohlížeči. Prodávající zašle potvrzení objednávky na emailovou adresu kupujícího. Každá potvrzená objednávka ze strany Prodávajícího vůči Kupujícímu je považována za závaznou.

Po přijetí objednávky je vygenerována zálohová faktura, která je odeslána na emailovou adresu kupujícího. Po zaplacení faktury je zakoupený SW zaslán na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

Přístupy do klientské sekce autorů jednotlivých AOS, stejně jako vygenerovaná seriová čísla jsou nepřenosná, a nelze je šířit s dalšími uživateli SW.

7. STORNO OBJEDNÁVKY

a) ze strany kupujícího
Zadanou objednávku může kupující zrušit do 24 hodin od potvrzení objednávky a to telefonicky nebo emailem na info@prismafx.cz

b) ze strany prodávajícího
Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena od dodavatele.
V případě, že tato situace nastane, Vás budeme neprodleně kontaktovat emailem nebo telefonicky a navrhneme na další postup.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Uživatel je v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele.
Pakliže již došlo k plnění, bude refundace za zakoupený obchodní systém bez dalších dotazů uplatněna za podmínky, že kupující zašle výpis z obchodování se zakoupeným SW alespoň za 10 obchodních dní (14 kalendářních dní) z Demo nebo Live účtu na info@prismafx.cz. Na tuto refundaci je nárok do 1 měsíce od nákupu SW, pakliže není jinde stanoveno jinak. Vrácení peněz v rámci 30 dnů se nevztahuje na pronájem VPS a pronájem obchodních systémů.

Po využití 40denní zkušební verze a zakoupení plné licence Basic, Silver nebo Gold se 30 denní záruka vrácení peněz neuplatňuje, jelikož byl produkt již 40 dní odzkoušen.

9. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

a) platební podmínky
Zboží je možné uhradit následujícími způsoby:

– Předem pomocí bankovního převodu nebo platební kartou
– Kupující uhradí zálohovou fakturu (zaslanou emailem) převodním příkazem a poté je zboží expedováno emailem.
K zásilce je přiložen originální daňový doklad.

Zboží zůstává až do úplného uhrazení vystavené faktury majetkem Prodávajícího.

b) dodací podmínky
Doprava zboží je zdarma.

Software je expedován do 1 pracovního dne na emailovou adresu kupujícího.

c) dodací lhůty
Dodací lhůta u většiny dodávaného zboží je 1 pracovní den.
V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat s termínem dodání.

10. POPRODEJNÍ SLUŽBY

V rámci kupní smlouvy jsou Prodávajícím poskytovány následující poprodejní služby – technická podpora (telefonická na čísle uvedeném na www.prismafx.cz, emailová na info@prismafx.cz) při prvotní instalaci a nastavení zakoupeného softwaru. Další technickou podporu ve většině případů poskytuje výrobce zakoupeného softwaru.

11. PROHLÁŠENÍ

Prodávající prohlašuje, že Veškerý prodávaný software je originální a legální. Software není jakkoli použitý, zboží je zasíláno tak, jak bylo dodáno výrobcem, popř. distributorem. Prodávající zejm. prohlašuje, že má souhlas autorů veškerého SW s jeho prodejem, a to vč. všech budoucích upgradů.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP jsou platné od 1.4.2021 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.